Bảo vệ USB mới cập nhật
24/04/2019 2320
Password Protect USB được xem là phần mềm giúp cho người sử dụng bảo đảm sự an toàn cho dữ liệu khi thực hiện việc đặt mật khẩu cho ổ đĩa lưu trữ USB. Với dung lượng ít, giao diện trực quan cùng các tính năng nổi trội khác,...
Đánh giá